Welkom!

Wij zijn een moderne, innovatieve school die het van belang vindt dat ieder kind zijn of haar talenten kan ontwikkelen, op het eigen niveau. Wij leren de kinderen om te gaan met verschillen en overeenkomsten in opvattingen en culturen. 
Om onze missie en visie te kunnen bereiken is ons onderwijs erop gericht:  vaardigheden, gericht op de toekomst, optimaal te ontwikkelen;  aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften/ verschillende intelligenties van kinderen;  de kinderen de kans te bieden om te groeien wat betreft zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. 

Laatste nieuws

Kalender

  • 21 februari 2020 Voorjaarsvakantie
  • 26 februari 2020 Kriebelcontrole
  • 27 februari 2020 13:15 Voorstelling groep 5 en 6
  • 04 maart 2020 12:00 Afsluiting IPC
  • 09 maart 2020 Start Atelierweken
  • 10 maart 2020 Definitief advies gr. 8
  • 10 maart 2020 Cito Rapport gesprekken
  • 10 maart 2020 Nieuwsbrief
  • 10 maart 2020 Rapport mee
  • 12 maart 2020 Groep definitief advies

naar de volledige kalender...

Nieuws uit de groepen

Woorden met de ng


Gisteren hebben we potjes tafeltennis gespeeld. Of ook wel; PING/PONG. Bij iedere slag moesten de kinderen ping of pong lees meer...Goed onderwijs voor ieder kind!