Welkom!

Wij zijn een moderne, innovatieve school die het van belang vindt dat ieder kind zijn of haar talenten kan ontwikkelen, op het eigen niveau. Wij leren de kinderen om te gaan met verschillen en overeenkomsten in opvattingen en culturen. 
Om onze missie en visie te kunnen bereiken is ons onderwijs erop gericht:  vaardigheden, gericht op de toekomst, optimaal te ontwikkelen;  aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften/ verschillende intelligenties van kinderen;  de kinderen de kans te bieden om te groeien wat betreft zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. 

Laatste nieuws

Iedere ochtend weer starten met lezen


Wij pakken de draad weer op. Iedere ochtend starten wij met schoolbreed lezen. Plezier in lezen staat voorop.
lees meer...

Kalender

  • 17 augustus 2020 Eerste schooldag 2020-2021
  • 19 augustus 2020 Kriebelcontrole
  • 25 augustus 2020 Startpunt IPC
  • 01 september 2020 Informatieavond groep 3
  • 01 september 2020 Nieuwsbrief
  • 03 september 2020 Startgesprekken
  • 08 september 2020 Startgesprekken
  • 17 september 2020 MR
  • 23 september 2020 Kinderpostzegelactie
  • 24 september 2020 Informatieavond groep 8

naar de volledige kalender...

Nieuws uit de groepen

Na lange tijd weer samen naar school!!!


Wat hadden ze elkaar veel te vertellen en wat fijn om weer samen te spelen!!! De kinderen ( en juf) waren blij om elkaar lees meer...Goed onderwijs voor ieder kind!