Welkom!

Wij zijn een moderne, innovatieve school die het van belang vindt dat ieder kind zijn of haar talenten kan ontwikkelen, op het eigen niveau. Wij leren de kinderen om te gaan met verschillen en overeenkomsten in opvattingen en culturen. 
Om onze missie en visie te kunnen bereiken is ons onderwijs erop gericht:  vaardigheden, gericht op de toekomst, optimaal te ontwikkelen;  aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften/ verschillende intelligenties van kinderen;  de kinderen de kans te bieden om te groeien wat betreft zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. 

Laatste nieuws

Inrichting school

news_item20191120101113.jpg

De school is in Sinterklaassfeer gebracht door hulpouders. Heel erg bedankt hiervoor!

lees meer...

Kalender

  • 21 november 2019 Ontwikkelgesprekken gr 1 t/m 8
  • 03 december 2019 Nieuwsbrief
  • 05 december 2019 Sinterklaasfeest
  • 05 december 2019 Groep 1 t/m 4 's middags vrij
  • 06 december 2019 Studiedag alle leerlingen vrij
  • 19 december 2019 Kerstbakjes maken
  • 19 december 2019 17:00 Kerstdiner
  • 19 december 2019 Oud papier
  • 21 december 2019 Kerstvakantie
  • 22 december 2019 Kerstvakantie

naar de volledige kalender...

Nieuws uit de groepen

Weven

news_item20191119153038.jpg

Tijdens de atelierweken in groep 5 weven we met natuurlijke materialen.

lees meer...Goed onderwijs voor ieder kind!