Ouders en school


Ouderbetrokkenheid
Gescheiden ouders/voogdij
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
 

Schoolverzekering


Als school hebben wij een aansprakelijkheidsverzekering lopen via ons bestuur (Onderwijsstichting Arcade). 

Klik hier om meer hierover te lezen >>