Ouders en school


Ouderbetrokkenheid
Gescheiden ouders/voogdij
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
 

Vrijwillige ouderbijdrage


Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?


De AC organiseert veel activiteiten in een schooljaar en vraagt daarvoor een vrijwillige ouderbijdrage die middels automatische incasso wordt geïnd. De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld door de AC en ter goedkeuring voorgelegd aan de MR. De bijdrage bedraagt € 20,- per leerling, per schooljaar voor de groepen 1 t/m 8. Ouders die de gevraagde bijdrage moeilijk kunnen betalen, kunnen contact opnemen met de schoolleiding. De ouderbijdrage wordt gestort in het schoolfonds welke wordt beheerd door de penningmeester van de AC. Uit dit fonds worden de verschillende activiteiten bekostigd zoals schoolfeesten, vieringen, ouderavonden, sportevenementen, culturele activiteiten en dergelijke. De penningmeester legt jaarlijks schriftelijk verantwoording af aan de ouders/verzorgers.