Veiligheid op school


Anti-pestprogramma
Monitoring van de sociale en fysieke veiligheid
Anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon
Klachtenregeling
Schoolveiligheidsplan
Meldcode & meldplicht
Schorsing en verwijdering
Gedragscode leerlingen ICT en internetgebruik
Reglement sociale media leerlingen
AVG


Klachtenregeling


Wij doen ons best om een goede onderwijsorganisatie en een goede school te zijn. Desondanks er kunnen situaties zijn, waarover u niet tevreden bent. Wij stellen het op prijs als u ons daarvan op de hoogte stelt. Wij kunnen dan zo snel mogelijk met u hierover praten. Samen met u kunnen we daarna op zoek gaan naar een passende oplossing.

Bekijk hier onze klachtengregeling >>

Contactpersoon namens de scholengroep en onze school is Anneke Eisen - aeisen@sg-owsa.nl

Vertrouwenspersoon voor Onderwijsstichting Arcade is Lindy Lentfert - tel. 06-15474067 - info@lindylenfert.nl