Zicht op de kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Zicht op sociale ontwikkeling
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Keuzes n.a.v. onderwijsbehoeften van de leerlingpopulatie, omgevingsfactoren en onderwijsconcept
Lesuren
Onderwijstijd
 

Ontwikkeling personeel


Arcade


Arcade werkt vanuit de overtuiging dat goed onderwijs alleen gerealiseerd kan worden als alle facetten aansluiten bij het volop in ontwikkeling zijnde onderwijs. Goed opgeleid, enthousiast en toekomstgericht personeel is hierbij essentieel om de kinderen naar de toekomst te kunnen begeleiden. Ieder personeelslid werkt en ontplooit zich vanuit zijn/haar talenten en blijft zich ontwikkelen. Arcade heeft hiervoor een bovenschools aanbod ontwikkeld ‘Arcade Academie’, dat een divers scholingsaanbod biedt. Leerkrachten kunnen, in overleg met de directie, kiezen welke scholing ze willen volgen. 
 

Onze school


Op onze school is het gebruikelijk dat we van elkaar leren. Er wordt veel met elkaar overlegd en er worden een aantal lessen samen voorbereid. Dit maakt onze lessen sterker. De lessen begrijpend lezen worden op elkaar aangesloten. Er is hierdoor een duidelijke opbouw van de lessen in leerjaren.
Creatieve vakken worden met elkaar voorbereid. Twee keer per jaar hebben we atelierweken. Leerkrachten geven dezelfde les meerdere keren. Hierdoor is het eenvoudig om bij te stellen en geeft het ons de ruimte om iets met verkregen informatie te doen.
We bereiden deze lessen met elkaar voor en tijdens de oriëntatiefase hebben we dit zelfs met elkaar uitgeprobeerd.
Ieder jaar wordt een klassenbezoek afgelegd. Dit doet de schoolleiding. Eens per twee jaar wordt de vaardigheidsmeter afgenomen. De vaardigheidsmeter is een instrument waarmee ontwikkelkansen van leerkrachten wordt vergroot.