Meubilair, gratis af te halen.
Wat fijn! Er is nieuw meubilair binnengekomen! Groep 3 zit nu ook aan nieuwe tafels en stoelen. Onze oude spullen staan nog in school, maar hiervoor zoeken wij een nieuwe plek. Wilt u thuis een tafel en een stoeltje voor uw kind? De setjes zijn gratis af te halen! (Een kleine bijdrage is natuurlijk welkom!) Vooraf wel graag kenbaar maken bij de schoolleiding of groepsleerkracht(en), zodat we het voor u buiten kunnen zetten.