Welkom!

Wij zijn een moderne, innovatieve school die het van belang vindt dat ieder kind zijn of haar talenten kan ontwikkelen, op het eigen niveau. Wij leren de kinderen om te gaan met verschillen en overeenkomsten in opvattingen en culturen. 
Om onze missie en visie te kunnen bereiken is ons onderwijs erop gericht:  vaardigheden, gericht op de toekomst, optimaal te ontwikkelen;  aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften/ verschillende intelligenties van kinderen;  de kinderen de kans te bieden om te groeien wat betreft zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. 

Laatste nieuws

Kalender

  • 31 mei 2020 Eerste Pinsterdag
  • 01 juni 2020 2e Pinksterdag
  • 08 juni 2020 avondvierdaagse
  • 09 juni 2020 avondvierdaagse
  • 11 juni 2020 avondvierdaagse
  • 12 juni 2020 avondvierdaagse
  • 16 juni 2020 Nieuwsbrief
  • 16 juni 2020 Schoolreis groep 1 t/m 7
  • 22 juni 2020 Musical gr 8
  • 23 juni 2020 19:00 Afsluiting IPC

naar de volledige kalender...

Nieuws uit de groepen

Mail voor de kinderen en ouders


Ik heb voor alle kinderen en ouders van groep 5 een mail gestuurd!                 lees meer...Goed onderwijs voor ieder kind!