Kennismakingsgesprek 


Voor de meeste ouders begint de oriëntatie op een basisschool als hun kind drie jaar is. Allereerst kunt u natuurlijk op deze website terecht. Alle informatie over onze school is hierop te vinden. Daarnaast nodigen wij u graag uit voor een kennismakingsbezoek en rondleiding. U kunt hiervoor een afspraak maken met Corine Kuper (locatiecoördinator). U kunt een mail sturen naar: ckuper@sg-owsa.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
 

Aanmelden en inschrijven 


Als gevolg van de wet op het Passend Onderwijs is de regelgeving veranderd. Dit betekent dat we bij plaatsing van een kind op school met twee formulieren werken:

·       het aanmeldingsformulier en

·       het inschrijfformulier.


De aanmelding van een leerling wordt beschouwd als vooraanmelding. Dit betekent dat de school, n.a.v. het door ouders/verzorgers ingevulde aanmeldingsformulier, beoordeeld of zij kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling. Wij gaan hierover graag met u in gesprek.